Testen op deelbaarheid van getallen, rekenmachine: vertel en leg uit of een getal deelbaar is door een ander. Delen de getallen zonder rest? Vergelijk hun ontbindingen in priemfactoren

Rekenmachine: zijn de twee getallen deelbaar?

De deelbaarheid van de natuurlijke getallen:

Methode 1: Deel de getallen en controleer de rest van de bewerking. Als de rest nul is, zijn de getallen deelbaar.

Methode 2: Het ontbinden in priemfactoren van de getallen.

Deelbaarheid van getallen: de laatste 10 getallenparen gecontroleerd om te zien of ze deelbaar zijn of niet

Is het getal 1.253.843.717 deelbaar door 186.655.616? Kan 1.253.843.717 zonder rest gedeeld worden door 186.655.616? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 43.660 deelbaar door 8.911? Kan 43.660 zonder rest gedeeld worden door 8.911? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 4.990 deelbaar door 1.473? Kan 4.990 zonder rest gedeeld worden door 1.473? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 66.420 deelbaar door 7.272? Kan 66.420 zonder rest gedeeld worden door 7.272? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 2.904 deelbaar door 431? Kan 2.904 zonder rest gedeeld worden door 431? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 10.832 deelbaar door 4.792? Kan 10.832 zonder rest gedeeld worden door 4.792? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 9.425 deelbaar door 4.726? Kan 9.425 zonder rest gedeeld worden door 4.726? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 111.292 deelbaar door 26.975? Kan 111.292 zonder rest gedeeld worden door 26.975? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 95.059 deelbaar door 15.688? Kan 95.059 zonder rest gedeeld worden door 15.688? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
Is het getal 700 deelbaar door 96.310? Kan 700 zonder rest gedeeld worden door 96.310? Bevat het eerste getal alle priemfactoren van het tweede getal? 30. sep, 14:24 MET (UTC +1)
De lijst met alle getallenparen die zijn gecontroleerd om te zien of ze deelbaar zijn of niet

1. Wat is de deelbaarheid van getallen? 2. Deelbaarheidsregels. 3. Berekening van de delers. 4. Snelle manieren om te bepalen of een getal deelbaar is door een ander getal of niet.

Enkele artikelen over de priemgetallen

Wat is een priemgetal? Definitie, voorbeelden

Wat is een samengesteld getal? Definitie, voorbeelden

De priemgetallen tot 1.000

De priemgetallen tot 10.000

De zeef van Eratosthenes

Het Euclidische algoritme

Vereenvoudig breuken tot de eenvoudigste equivalente vormen: stappen en voorbeelden