Controleer of een getal een priemgetal is of niet. De ontbinding van de samengestelde getallen in priemfactoren. Resultaat geschreven als een product van priemgetallen (eventueel met exponenten)

Controleer of een getal een priemgetal is of niet. Ontbind samengestelde getallen in priemfactoren

De ontbinding in priemfactoren van een getal N = Het getal N delen in kleinere getallen die priem zijn. Door deze kleinere priemgetallen te vermenigvuldigen krijgt men het getal N.

Een priemgetal is een natuurlijk getal dat alleen deelbaar is door 1 en zichzelf. 1 wordt niet als een priemgetal beschouwd.

Alle priemgetallen tot 1.000 | Alle priemgetallen tot 10.000

Priemgetallen of samengestelde getallen? De laatste 10 getallen die werden ontbonden in priemfactoren

Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 272.242? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 456.882.343? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 2.764.830? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 510.507? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 1.537.447? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 792.222.184? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 1.071? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 201.264? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 19.375.197? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
Wat is de ontbinding in priemfactoren van het samengestelde getal 1.381.591? 30. sep, 15:50 MET (UTC +1)
De lijst met getallen waarop is gecontroleerd of ze een priemgetal zijn of niet. De bewerkingen van het ontbinden van samengestelde getallen in priemfactoren.

Priemgetallen. Samengestelde getallen. De ontbinding in priemfactoren van samengestelde getallen

Enkele artikelen over de priemgetallen

Wat is een priemgetal? Definitie, voorbeelden

Wat is een samengesteld getal? Definitie, voorbeelden

De priemgetallen tot 1.000

De priemgetallen tot 10.000

De zeef van Eratosthenes

Het Euclidische algoritme

Vereenvoudig breuken tot de eenvoudigste equivalente vormen: stappen en voorbeelden