De zeef van Eratosthenes: Het algoritme wordt gebruikt om de priemgetallen in een lijst te vinden (identificeren). Tip: begin met het doorstrepen van de veelvouden van de kleinere priemgetallen

Enkele artikelen over de priemgetallen

Wat is een priemgetal? Definitie, voorbeelden

Wat is een samengesteld getal? Definitie, voorbeelden

De priemgetallen tot 1.000

De priemgetallen tot 10.000

De zeef van Eratosthenes

Het Euclidische algoritme

Vereenvoudig breuken tot de eenvoudigste equivalente vormen: stappen en voorbeelden