Even of oneven getallen? Hoe bepaal je of een getal even of oneven is? Controleer uw nummer met de online calculator

Controleer de ingevulde gegevens.

Het getal: geen waarde


Gebruik onderstaand formulier om het nummer in te vullen.

Online rekenmachine: is het getal even of oneven?

Bij de even getallen staat het cijfer op de plaats van de eenheden (het eerste cijfer van het getal vanaf rechts geteld) gelijk aan 0, 2, 4, 6 of 8. *** Bij de oneven getallen staat het cijfer op de plaats van de eenheden (het eerste cijfer van het getal geteld vanaf rechts) gelijk aan 1, 3, 5, 7 of 9.

De laatste 10 aangevinkte getallen: is het even of oneven?

1. Studiebegeleiding: even of oneven getallen? 2. Voorbeelden van even en oneven getallen. 3. Het laatste cijfer van getallen. 4. Formele definitie

1. Even of oneven getallen?

 • Een geheel getal wordt een even getal genoemd als het deelbaar is door 2; met andere woorden, een geheel getal wordt een even getal genoemd als er geen rest overblijft bij deling door 2.
 • Een geheel getal wordt een oneven getal genoemd als het niet deelbaar is door 2, met andere woorden, als er een rest 1 overblijft bij deling door 2.
 • Als een getal even is, is het geen oneven getal.
 • De eigenschap van een geheel getal dat het even of oneven is, wordt pariteit genoemd.

2. Examples of even and odd numbers:

 • Even getallen: -14, 2, 0, 8, 56 en 127.388 (er is geen rest bij deling door 2).
 • Oneven getallen: -13, 1, 5, 97, 19 en 127.387 (ze laten allemaal een rest van 1 achter bij deling door 2).
 • Alle priemgetallen behalve het getal 2 zijn oneven getallen.
 • Het artikel gaat hieronder verder...

3. Het laatste cijfer van de nummers

 • Een geheel getal is even of oneven, afhankelijk van of het laatste cijfer even of oneven is.
 • Als het laatste cijfer van een getal 0, 2, 4, 6 of 8 is, dan is het getal even.
 • Als het laatste cijfer van een getal 1, 3, 5, 7 of 9 is, dan is het getal oneven.

4. Formele definitie van even en oneven getallen:

 • Een even getal, "a", kan altijd worden geschreven als het product tussen 2 en een ander geheel getal, "k".
 • Het even getal a = 2 × k
 • Als resultaat kan een oneven getal, "b", aangezien het een rest van 1 overlaat bij deling door 2, altijd worden geschreven als het product tussen 2 en een ander geheel getal, "k", plus 1.
 • Het oneven getal b = 2 × k + 1

Wist je dat?

 • In sommige landen zijn de huizen zo genummerd dat de huizen aan de ene kant van de straat even nummers hebben en die aan de andere kant oneven nummers.