Is 66.666.659 een oneven of even getal? Hoe bepaal je of een getal even of oneven is? Bedieningsregels bij het werken met even en oneven getallen

66.666.659: even of oneven getal?

Een getal is oneven als het niet deelbaar is door 2.


Het getal 66.666.659 is oneven, omdat het niet deelbaar is door 2: de rest is 1 bij deling door 2.


Hoe een oneven getal te herkennen: het laatste cijfer, degene die op de plaats van de eenheden staat (het eerste cijfer van het getal geteld vanaf rechts), is: 1, 3, 5, 7 of 9.


Wiskundig kunnen de oneven getallen worden geschreven als:
2 × k + 1, waarbij k ∈ Z, de verzameling gehele getallen


Het getal 66.666.659 is oneven.

Bedieningsregels (Naar beneden scrollen...)

Bij het werken met even en oneven getallen gelden de volgende regels:

Optellen:
even + even = even; even + oneven = oneven; oneven + oneven = even
Voorbeelden:
2 + 4 = 6 (even); 1 + 2 = 3 (oneven); 1 + 3 = 4 (even).


Aftrekken:
even - even = even; even - oneven = oneven; oneven - oneven = even
Voorbeelden:
4 - 2 = 2 (even); 2 - 1 = 1 (oneven); 3 - 1 = 2 (even).


Vermenigvuldiging:
even × even = even; even × oneven = even; oneven × oneven = oneven
Voorbeelden:
2 × 4 = 8 (even); 2 × 3 = 6 (even); 3 × 5 = 15 (oneven).
1. Studiebegeleiding: even of oneven getallen? 2. Voorbeelden van even en oneven getallen. 3. Het laatste cijfer van getallen. 4. Formele definitie

1. Even of oneven getallen?

 • Een geheel getal wordt een even getal genoemd als het deelbaar is door 2; met andere woorden, een geheel getal wordt een even getal genoemd als er geen rest overblijft bij deling door 2.
 • Een geheel getal wordt een oneven getal genoemd als het niet deelbaar is door 2, met andere woorden, als er een rest 1 overblijft bij deling door 2.
 • Als een getal even is, is het geen oneven getal.
 • De eigenschap van een geheel getal dat het even of oneven is, wordt pariteit genoemd.

2. Examples of even and odd numbers:

 • Even getallen: -14, 2, 0, 8, 56 en 127.388 (er is geen rest bij deling door 2).
 • Oneven getallen: -13, 1, 5, 97, 19 en 127.387 (ze laten allemaal een rest van 1 achter bij deling door 2).
 • Alle priemgetallen behalve het getal 2 zijn oneven getallen.

3. Het laatste cijfer van de nummers

 • Een geheel getal is even of oneven, afhankelijk van of het laatste cijfer even of oneven is.
 • Als het laatste cijfer van een getal 0, 2, 4, 6 of 8 is, dan is het getal even.
 • Als het laatste cijfer van een getal 1, 3, 5, 7 of 9 is, dan is het getal oneven.

4. Formele definitie van even en oneven getallen:

 • Een even getal, "a", kan altijd worden geschreven als het product tussen 2 en een ander geheel getal, "k".
 • Het even getal a = 2 × k
 • Als resultaat kan een oneven getal, "b", aangezien het een rest van 1 overlaat bij deling door 2, altijd worden geschreven als het product tussen 2 en een ander geheel getal, "k", plus 1.
 • Het oneven getal b = 2 × k + 1

Wist je dat?

 • In sommige landen zijn de huizen zo genummerd dat de huizen aan de ene kant van de straat even nummers hebben en die aan de andere kant oneven nummers.