Is 11.090 een even of oneven getal? Hoe bepaal je of een getal even of oneven is? Bedieningsregels bij het werken met even en oneven getallen

11.090: even of oneven getal?

Een getal is even als het deelbaar is door 2.


Het getal 11.090 is even, omdat het deelbaar is door 2: de rest is nul bij deling door 2.


Hoe een even getal te herkennen: het laatste cijfer, degene die op de plaats van de eenheden staat (het eerste cijfer van het getal vanaf rechts geteld) is: 0, 2, 4, 6 of 8.


Wiskundig kunnen de even getallen worden geschreven als:
2 × k, waarbij k ∈ Z, de verzameling gehele getallen


Het getal 11.090 is even.

Bedieningsregels
Naar beneden scrollen...

Bij het werken met even en oneven getallen gelden de volgende regels:

Optellen:
even + even = even; even + oneven = oneven; oneven + oneven = even
Voorbeelden:
2 + 4 = 6 (even); 1 + 2 = 3 (oneven); 1 + 3 = 4 (even).


Aftrekken:
even - even = even; even - oneven = oneven; oneven - oneven = even
Voorbeelden:
4 - 2 = 2 (even); 2 - 1 = 1 (oneven); 3 - 1 = 2 (even).


Vermenigvuldiging:
even × even = even; even × oneven = even; oneven × oneven = oneven
Voorbeelden:
2 × 4 = 8 (even); 2 × 3 = 6 (even); 3 × 5 = 15 (oneven).
Andere vergelijkbare bewerkingen met even / oneven getallen:


Online rekenmachine: is het getal even of oneven?

Bij de even getallen staat het cijfer op de plaats van de eenheden (het eerste cijfer van het getal vanaf rechts geteld) gelijk aan 0, 2, 4, 6 of 8.

Bij de oneven getallen staat het cijfer op de plaats van de eenheden (het eerste cijfer van het getal geteld vanaf rechts) gelijk aan 1, 3, 5, 7 of 9.

De laatste 10 aangevinkte getallen: is het even of oneven?

Is 11.090 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 243.435.465.798 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 12.629.760 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 85.056.182 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 4.662.004.670 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 6.813.111.625 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 2.953.057 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 20.752 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 56.977.219 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
Is 37.364.111 een even of een oneven getal? 30. sep, 13:42 MET (UTC +1)
De lijst met alle gecontroleerde getallen: zijn het even of oneven getallen?

1. Studiebegeleiding: even of oneven getallen? 2. Voorbeelden van even en oneven getallen. 3. Het laatste cijfer van getallen. 4. Formele definitie

1. Even of oneven getallen?

2. Examples of even and odd numbers:

3. Het laatste cijfer van de nummers

4. Formele definitie van even en oneven getallen:

Wist je dat?

Enkele artikelen over de priemgetallen

Wat is een priemgetal? Definitie, voorbeelden

Wat is een samengesteld getal? Definitie, voorbeelden

De priemgetallen tot 1.000

De priemgetallen tot 10.000

De zeef van Eratosthenes

Het Euclidische algoritme

Vereenvoudig breuken tot de eenvoudigste equivalente vormen: stappen en voorbeelden