28 en 0: Bereken alle gemene delers van de twee getallen (en de priemfactoren)

De gemene delers van de getallen 28 en 0

De gemene delers van de getallen 28 and 0 zijn allemaal delers van hun 'grootste gemene deler', ggd.

Onthouden:

Een deler van een natuurlijk getal A is een natuurlijk getal B dat vermenigvuldigd met een ander natuurlijk getal C gelijk is aan het gegeven getal A:
A = B × C. Voorbeeld: 60 = 2 × 30.

Zowel B als C zijn delers van A en ze delen A allebei zonder rest.Bereken de grootste gemene deler, ggd:

ggd (0; n1) = n1, waarbij n1 een natuurlijk getal is.

ggd (28; 0) = 28


Nul is deelbaar door elk ander getal dan nul (er is geen rest bij het delen van nul door deze getallen)
Voorafgaande stap die moet worden genomen voordat alle delers worden gevonden:

Om alle delers van de 'ggd' te vinden, moeten we 'ggd' ontbinden in zijn priemfactoren.


De ontbinding in priemfactoren van de grootste gemene deler:

Het ontbinden in priemfactoren van een getal: de priemgetallen vinden die zich vermenigvuldigen om dat getal te maken.


28 = 22 × 7
28 is geen priemgetal maar een samengesteld getal.


* De natuurlijke getallen die alleen deelbaar zijn door 1 en zichzelf, worden priemgetallen genoemd. Een priemgetal heeft precies twee delers: 1 en zichzelf.
* Een samengesteld getal is een natuurlijk getal dat minstens één andere deler heeft dan 1 en zichzelf.
Vind alle delers van de grootste gemene deler, ggd

Vermenigvuldig de priemfactoren die betrokken zijn bij het ontbinden in priemfactoren van de ggd in al hun unieke combinaties, die verschillende resultaten opleveren.


ggd = 28 = 22 × 7


Overweeg ook de exponenten van de priemfactoren (voorbeeld: 32 = 3 × 3 = 9).


Voeg ook 1 toe aan de lijst met delers. Alle getallen zijn deelbaar door 1.Alle delers staan hieronder vermeld - in oplopende volgorde

De lijst met delers:

noch priem noch samengesteld = 1
priemfactor = 2
22 = 4
priemfactor = 7
2 × 7 = 14
22 × 7 = 28

Het eindantwoord:
(Naar beneden scrollen)

28 en 0 hebben 6 gemene delers:
1; 2; 4; 7; 14 en 28
waarvan 2 priemfactoren: 2 en 7

Een snelle manier om de delers van een getal te vinden, is door eerst de delers te ontbinden in priemfactoren.


Vermenigvuldig vervolgens de priemfactoren in alle mogelijke combinaties die tot verschillende resultaten leiden en houd ook rekening met hun eventuele exponenten.


Andere soortgelijke bewerkingen als de gemene delers:


Bereken alle delers van de gegeven getallen

Hoe alle delers van een getal te berekenen:

Ontbind het getal in priemfactoren. Vermenigvuldig vervolgens de priemfactoren in al hun unieke combinaties, die verschillende resultaten opleveren.

Om de gemene delers van twee getallen te berekenen:

De gemene delers van twee getallen zijn alle delers van de grootste gemene deler, ggd.

Bereken de grootste gemene deler van de twee getallen, ggd.

Ontbind de ggd in priemfactoren. Vermenigvuldig vervolgens de priemfactoren in al hun unieke combinaties, die verschillende resultaten opleveren.

De laatste 10 bewerkingen van het berekenen van delers: alle delers van één getal of alle gemene delers van twee getallen

Wat zijn alle gemene delers en de gemeenschappelijke priemfactoren van de getallen 28 en 0? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle delers en de priemfactoren van het getal 100.049.752? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle delers en de priemfactoren van het getal 2.577.301? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle delers en de priemfactoren van het getal 37.661.368? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle gemene delers en de gemeenschappelijke priemfactoren van de getallen 3.032.172 en 0? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle gemene delers en de gemeenschappelijke priemfactoren van de getallen 2.196.243.718 en 1.000.000.000.000? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle gemene delers en de gemeenschappelijke priemfactoren van de getallen 288 en 0? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle gemene delers en de gemeenschappelijke priemfactoren van de getallen 480 en 49? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle delers en de priemfactoren van het getal 66.988.433.116? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
Wat zijn alle delers en de priemfactoren van het getal 4.962.561? 30. sep, 15:39 MET (UTC +1)
De lijst met alle berekende delers van een of twee getallen

Delers, gemene delers, de grootste gemene deler, ggd

Enkele artikelen over de priemgetallen

Wat is een priemgetal? Definitie, voorbeelden

Wat is een samengesteld getal? Definitie, voorbeelden

De priemgetallen tot 1.000

De priemgetallen tot 10.000

De zeef van Eratosthenes

Het Euclidische algoritme

Vereenvoudig breuken tot de eenvoudigste equivalente vormen: stappen en voorbeelden