De links naar alle nummers die zijn aangevinkt om te zien of ze prime zijn of niet & De ontbinding van samengestelde getallen in priemfactoren