De links naar alle getallenparen die zijn gecontroleerd om te zien of ze relatief priem zijn