Links naar alle grootste gemene delers, ggd, berekend door de gebruikers