Wiskundige bewerkingen met priemgetallen

Priemgetallen. 8 gratis online rekenmachines beschikbaar.


Alle wiskundige bewerkingen worden automatisch uitgevoerd.

Alle handelingen en de resultaten worden stap voor stap in detail uitgelegd.

Alle online rekenmachines zijn gratis te gebruiken.

De links naar de belangrijkste rekenmachines staan hieronder vermeld.
1. De ontbinding in priemfactoren: Controleer of getallen priem zijn. De ontbinding in priemfactoren van de samengestelde getallen. Schrijf ze als een product van priemfactoren, in exponentiële notatie. Online rekenmachine


Priemgetallen of samengestelde getallen? De laatste 3 getallen die werden ontbonden in priemfactoren

2. Bereken ggd, de grootste gemene deler. Online rekenmachine


De grootste gemene deler, ggd: de laatste 3 berekende waarden

3. Bereken kgv, het kleinste gemene veelvoud van getallen. Online rekenmachine


Het kleinste gemene veelvoud, kgv: de laatste 3 berekende waarden

4. Breuken vereenvoudigen tot de eenvoudigste equivalente vormen. Online rekenmachine


De laatste 3 breuken die zijn vereenvoudigd tot hun eenvoudigste equivalente vormen, met de kleinst mogelijke teller en noemer

5. Deelbaarheid van getallen: Vertel en leg uit of een getal deelbaar is door een ander. Online rekenmachine


Deelbaarheid van getallen: de laatste 3 getallenparen gecontroleerd om te zien of ze deelbaar zijn of niet

6. Alle delers van één getal of alle gemene delers van twee getallen. Online rekenmachine


De laatste 3 bewerkingen van het berekenen van delers: alle delers van één getal of alle gemene delers van twee getallen

7. Zijn de getallen relatief priemgetallen? Online rekenmachine


De laatste 3 paar getallen die zijn gecontroleerd om te zien of het relatief priemgetallen zijn of niet

8. De pariteit van getallen: even of oneven getallen? Online rekenmachine


De laatste 3 aangevinkte getallen: is het even of oneven?

1. Priemgetallen. 2. De grondstelling van de rekenkunde. 3. Samengestelde getallen. 4. Opmerkingen

Enkele artikelen over de priemgetallen

Wat is een priemgetal? Definitie, voorbeelden

Wat is een samengesteld getal? Definitie, voorbeelden

De priemgetallen tot 1.000

De priemgetallen tot 10.000

De zeef van Eratosthenes

Het Euclidische algoritme

Vereenvoudig breuken tot de eenvoudigste equivalente vormen: stappen en voorbeelden